Huurwoning nieuws week 21

huurwoning amsterdam

Brede steun voor regulering hoge huurprijzen

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de overheid moet ingrijpen in de huurprijzen wanneer deze te hoog worden voor de gemiddelde Nederlander en niet in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning.

Dit blijkt uit een recente flitspeiling die het Ministerie van BZK liet uitvoeren onder een representatieve groep Nederlanders. Het doel van de enquete was om inzicht te krijgen in de steun voor de Wet betaalbare huur, die na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken. Lees meer…

Onterecht hoge huren vrije sector verder onderzocht

De Woonbond heeft verder onderzoek gedaan naar twijfelachtige huurverhogingsbedingen in huurcontracten. Tientallen huurders uit de vrije sector reageerden op de Kassa-uitzending in april en stuurden hun huurcontract op. Juristen van de Woonbond trekken nu een voorlopige conclusie.

Het tv-programma Kassa liet hoogleraar Marco Loos kijken naar verschillende huurcontracten, hij concludeerde dat het zogeheten huurverhogingsbeding in sommige gevallen geen stand zal houden bij de rechter. Het gaat om huurcontracten die zijn afgesloten tussen 1994 en 2021, waarbij te onduidelijk omschreven is op welk verhogingspercentage huurders kunnen rekenen. Dit zou in strijd kunnen zijn met een Europese richtlijn. Lees meer…

Aedes en Woonbond protesteren tegen bezuiniging op huurtoeslag

Het kabinet wil geld weghalen dat bestemd is voor de huurtoeslag. Voor Aedes en de Woonbond is dit onacceptabel, omdat het ten koste gaat van mensen met de laagste inkomen. Ook gaat het in tegen gemaakte afspraken.

Vorig jaar hebben Aedes en de Woonbond samen met de minister in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken dat ongeveer 600.000 huurders van sociale huurwoningen dit jaar een eenmalige huurverlaging krijgen. Hierdoor heeft de overheid ook minder uitgaven aan huurtoeslag, bijna 300 miljoen. De afspraak hierbij was dat dit budget beschikbaar blijft voor de huurtoeslag. Lees meer…