header image

Verdenking van huurfraude

Onder huurfraude verstaan we ‘alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, of onrechtmatig gebruik van de woning’. Een voorbeeld van huurfraude is bijvoorbeeld illegale onderhuur, of het plegen van strafbare feiten in het verhuurde pand. Wanneer je vermoedt dat er in jouw omgeving huurfraude wordt gepleegd, kun je daar een melding van maken.

Waarom is huurfraude zo’n probleem?

Misschien lijkt huurfraude een klein probleem. Immers: het lijkt alsof alleen de verhuurder er last van zal hebben. Maar huurfraude heeft niet alleen financiële consequenties. Huurfraude ontwricht de maatschappij ook. Mensen die met goede bedoelingen in een huurwoning willen wonen, krijgen daartoe geen kans, omdat de huurwoning onrechtmatig bezet wordt gehouden.

Om huurfraude aan te pakken, moet de gemeente met plannen komen en vaak ook de politie inzetten. Dat is niet gratis. Dat kost de gemeenschap geld. Daarnaast kost het de verhuurder geld. Een verhuurder is ook gewoon een organisatie of persoon die geld moet verdienen. Daarom is huurfraude ongewenst.

Huurfraude en verzekeringen

Huurfraude heeft ook gevolgen voor verzekeringen. Een brandverzekeraar zal bijvoorbeeld de uitkering opschorten als blijkt dat een woning in vlammen is opgegaan door een illegale hennepplantage. De verhuurder zelf wist niets van de hennepplantage; de woning is aan zijn zicht onttrokken. Toch draait deze nu wel zelf voor de schade op.

Omdat huurfraude zo veel schade kan toebrengen, is het zaak dat we er in Nederland alles aan doen om woonfraude en huurfraude te voorkomen. Het is een must voor iedereen die graag wil wonen, die een woning bezit of een woning verhuurt.

Verdenkingen kenbaar maken

Wanneer je huurfraude vermoedt, is het belangrijk dat je je verdenkingen kenbaar maakt. Blijf er niet mee zitten, maar spreek de gemeente aan. Maak duidelijk waarom je denkt dat er fraude wordt gepleegd. Is er direct sprake van overlast? Dan kun je ook de politie bellen. Weet je wie de eigenaar is van het pand? Dan kun je ook met deze contact opnemen.

Door samen een oogje in het zeil te houden, pakken we woonfraude en de bijbehorende overlast aan. Zo wordt Nederland weer een stukje leefbaarder.