Privacy verklaring

Via de website van RentSlam, www.https://rentslam.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RentSlam acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

RentSlam is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 februari 2017.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. RentSlam zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Account

Om gebruik te maken van onze dienst heb je een account nodig. Bij het aanmaken van een account zullen we je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die je bij het aanmaken van een account invult worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van de dienst.

Bij het aanmaken van een account voor de email service, vragen wij jou om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens welke door jou zijn opgegeven):

De bovenstaande gegevens worden gebruikt om met jou te kunnen communiceren voor onderstaande doeleinden:

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-­‐mail contact met jou opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je een account hebt voor onze email service of voor het vinden van huurders, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons schriftelijk (en tevens per email) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacyverklaring, dan kan je deze stellen via een email aan support@rentslam.com