header image

Adresfraude

Adresfraude is een vorm van woonfraude, waarbij wordt gefraudeerd met de adresgegevens van een huurder. De huurder hoeft niet altijd degene te zijn die de fraude pleegt. Een huurder kan slachtoffer worden van adresfraude. Bijvoorbeeld als iemand anders rekeningen naar het adres van de bewoner laat sturen. Alle gegevens rondom adressen zijn opgeschreven in de BRP: de Basis Registratie Personen. Dit register wordt gebruikt door alle overheden, van gemeentedienst tot Belastingdienst.

Waarom zijn kloppende adresgegevens zo belangrijk?

Kloppende adresgegevens zijn zo belangrijk omdat een niet-kloppende adresregistratie de overheid geld kost. Zeker adresfraude is een grote kostenpost voor de overheid. Een grote kostenpost voor de overheid, betekent een grote kostenpost voor ons allemaal. Fraude moet namelijk met geld van de gemeenschap (via belastingen) worden betaald. Daarom onderzoekt de overheid regelmatig adressen. Als er twijfels bestaan over een bepaald adres, kan de overheid een onderzoek instellen.

Iemand die met een verkeerd woonadres in de BRP staat, kan daarmee adresfraude plegen, of juist slachtoffer van adresfraude worden. Mensen die adresfraude plegen, maken bijvoorbeeld misbruik van regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Een bekend voorbeeld is dat van de ‘uitwonende’ student. De student geeft aan de overheid door dat hij of zij op een eigen adres woont, en daarvoor extra studiefinanciering moet ontvangen. In werkelijkheid woont deze student nog bij de ouders. De student krijgt dan ten onrechte een te hoge financiering.

Huisbezoek door gemeenten

Wanneer gemeenten signalen krijgen die wijzen op adresfraude, kunnen ze een onderzoek instellen. Vaak komen de signalen binnen via rijksdiensten als de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau of de Politie. Signalen van adresfraude zijn bijvoorbeeld een teveel aan bewoners per vierkante meter, het retour krijgen van post, en een afwijkende samenstelling van een huishouden op een adres.

De gemeente gaat dan op onderzoek uit en doet een huisbezoek. Daarmee stelt de gemeente vast of de adresgegevens kloppen. De gemeente doet niet alleen onderzoek om adresfraude aan het licht te brengen, maar ook om hulp te verlenen. Zo kan er bijvoorbeeld zorg of schuldhulpverlening worden verleend.

Meldplicht

Medewerkers van overheden die twijfelen over een adresregistratie, moeten hun zorgen kenbaar maken bij de gemeente. Dat is verplicht. Zij doen dit middels de Terugmeldvoorziening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De meldplicht staat in de Wet BRP, in artikel 2.34. Wie wordt betrapt op adresfraude, kan een hoge boete verwachten. Daarom is het belangrijk dat je adresgegevens correct worden doorgegeven.