header image

Fraude met huurtoeslag

Fraude met huurtoeslag is een vorm van woonfraude. Hoewel de Belastingdienst niet controleert of iemand zijn of haar huur wel daadwerkelijk betaalt, controleert de Belastingdienst wel andere zaken. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd of de hoogte van de huur klopt, en of dit overeenkomt met je jaarinkomen.

Huurtoeslag is een schatting

Huurtoeslag wordt toegekend als een voorschot. Met een schatting geeft de huurder aan wat het jaarinkomen zal zijn, wat de huur is en wat de omstandigheden zijn. Zo bepaalt bijvoorbeeld de gezinsgrootte, leeftijd en de aanwezigheid van een eventuele toeslagpartner hoeveel huurtoeslag een huurder krijgt. Aan het einde van het jaar wordt het geschatte inkomen vergeleken met de aangifte. De hoogte van de huur wordt door de verhuurder doorgegeven aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst controleert allerlei gegevens, bijvoorbeeld door een vergelijking met anderen te doen. Als jouw gegevens als huurder behoorlijk afwijken van de normen die de Belastingdienst hanteert, kan het zijn dat de Belastingdienst fraude vermoedt. Dan kan een onderzoek worden ingesteld.

Controleert de Belastingdienst of ik mijn huur betaal?

Het is voor de Belastingdienst vrijwel onmogelijk om te controleren of de huurtoeslag ook echt wordt gebruikt voor het betalen van de huur. Wel wordt gecontroleerd of iemand recht heeft op huurtoeslag. Wanneer blijkt dat iemand wel huurtoeslag heeft ontvangen, terwijl deze daar geen recht op had, dan kan het zijn dat de huurder de toeslag moet terugbetalen. Onterecht ontvangen toeslag moet altijd worden terugbetaald.

Wie het terugbetalen ontduikt, kan worden bestempeld als fraudeur. Iemand die stelselmatig zijn of haar huur niet betaalt, kan ook worden aangemerkt als fraudeur. Kortom: met de huurtoeslag kan gefraudeerd worden, en dat weet de Belastingdienst ook. Daarom is het logisch dat de Belastingdienst op bepaalde factoren wel degelijk controleert.