header image

Alles over huur niet betalen en huurachterstand

Wanneer de huur van een woning niet op tijd of niet volledig betaald wordt dan ontstaat er een huurachterstand. Wanneer dit langdurig en/of systematisch gebeurd, dan kan dit gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. Het kan zelfs leiden tot contractontbinding en huisuitzetting.

Je bent huurder maar kunt je huur niet betalen

Omdat je de huur niet betaald ontstaat er een huurachterstand. Je voldoet niet aan de overeengekomen verplichtingen en er is in dit geval sprake van een wanprestatie. Het gevolg is dat de verhuurder wettelijke grond heeft voor opzegging en de huurovereenkomst kan beëindigen, maar de verhuurder kan het contract ook laten ontbinden. Bij ontbinding kan de verhuurder dit per direct doen, ongeacht de looptijd van de huurovereenkomst, en hoeft er geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Echter moet de verhuurder hiervoor wel naar de rechter, want alleen de rechter kan de ontbinding uitspreken. Over het algemeen gaat de rechter over tot ontbinding van het huurcontract als de huurachterstand langer is dan 3 maanden. Naast het niet betalen van de huur, kan ook stelselmatig te laat betalen tot gevolg hebben dat een huurovereenkomst door een verhuurder wordt opgezegd.

Wat kan ik doen als ik een huurachterstand heb?

Als het je niet lukt om je huur te betalen, kun je het beste direct contact opnemen met je verhuurder. Als je open kaart speelt, is er vaak kans op begrip vanuit de verhuurder, en is er misschien de optie om een betaalafspraak te maken. Zo voorkom je mogelijk extra kosten zoals die van een ingeschakeld incassobureau.

Betalingsregeling treffen met verhuurder

Betalingsregeling

De verhuurder van jouw woning hoeft natuurlijk niet akkoord te gaan met een betalingsregeling. Werkt de verhuurder niet mee aan de voorgestelde regeling, probeer de huur dan toch nog zo snel mogelijk te betalen. Kun je het hele bedrag niet betalen? Betaal dan in ieder geval het deel dat je wel kunt betalen. Hiermee laat je zien dat de wil er wel is, en wordt de schuld in ieder geval kleiner. Ook kun je hiermee voorkomen dat de verhuurder het huurcontract per direct stopzet.

Hulp vanuit de gemeente

De gemeente kan in sommige gevallen een lening sociale dienst toekennen waarmee je jouw huurachterstand kunt betalen. Heb je meer schulden dan alleen een huurachterstand, neem dan contact met de gemeente over schuldhulpverlening.

De gemeente kan in sommige gevallen hulp bieden met het oplossen van je schulden, en eventueel bemiddelen in het maken van betalingsafspraken met jouw verhuurder zodat je in je woning kunt blijven wonen.

Mogen er extra kosten gerekend worden voor de huurachterstand?

Ja, wanneer je de huur niet op tijd betaalt, mag de verhuurder inderdaad extra kosten rekenen. Je hoeft deze kosten pas te betalen als je eerst een betalingsherinnering hebt gekregen van de verhuurder of in sommige gevallen van een deurwaarder. Je krijgt dan 14 dagen de tijd om te betalen. Wanneer je niet binnen deze 14 dagen betaalt, zal je buitengerechtelijke incassokosten moeten betalen.

Hoe lang mag je huurachterstand hebben?

Bij een huurachterstand van 3 maanden wordt het huurcontract vaak stopgezet door de rechter. Mocht je regelmatig te laat betalen, dan kan de rechter deze termijn inkorten.

Huisuitzetting door verhuurder

Hoelang duurt uithuiszetting?

Wanneer de rechtbank deze procedure eenmaal in gang zet, duurt dit minimaal een maand. Maar de daadwerkelijke uithuiszetting kan tot wel 6 maanden duren. De verhuurder mag jouw woning tijdens deze procedure niet ontruimen.

Verhuurder – wat doe je als er een huurachterstand is?

Jouw huurder is gestopt met zijn/haar huur te betalen. Er loopt een huurachterstand op en met de nodige herinneringen en aanmaningen lijk je niets te bereiken. Hoe ga je nu verder?

Contractontbinding door huurachterstand

5 stappen voor de verhuurder bij een huurachterstand

Aanmaning sturen

Na het vestrijken van de betalingstermijn moet de huurder een aanmaning of betalingsherinnering ontvangen. In deze brief moet het volgende worden vermeld;
– De betalingstermijn van 14 dagen of meer
– Het feit dat die termijn ingaat de dag na ontvangst van de brief
– Dat bij het uitblijven van de betaling incassokosten in rekening gebracht worden
– Hoe hoog deze incassokosten zijn

Huurachterstand incassoprocedure

Wanneer de betaling uitblijft, en de huurachterstand verder oploopt is een logische volgende stap het inschakelen van een incassobureau. Je geeft hiermee de zaak uit handen, en het bureau zorgt voor verdere communicatie met de huurder. De kosten van het incassobureau komen voor rekening van de huurder.

Gerechtelijke procedure

Als ondanks de pogingen van het incassobureau, de betaling uitblijft kun je als verhuurder ervoor kiezen om een rechtszaak te starten. De zaak komt dan voor de kantonrechter. Deze rechter kijkt of de ontbinding en mogelijke ontruiming is toegestaan op grond van wanbetaling.

Ontruiming bij huurachterstand

Een rechter zal ontruiming pas toestaan als de huurder al minimaal 3 maanden in gebreke is. In het geval dat de rechter de huurder al in een eerdere rechtszaak heeft veroordeeld, kan een rechter ontruiming van de woning al toewijzen na enkel 2 maanden huurachterstand.

Deurwaarder inschakelen

De deurwaarder komt pas aan bod bij de laatste fase van huurachterstand. De deurwaarder komt de uitspraak van de rechter overhandigen, en biedt de huurder nog een laatste mogelijkheid om te woning zelf te ontruimen en te verlaten. Gebeurd dit niet vrijwillig, dan kan de deurwaarder de politie inschakelen en samen de woning ontruimen en de huurder uitzetten.