Huurwoning nieuws week 12

Minister komt met zwakkere wet tegen tijdelijke verhuur

Op donderdag 23 maart behandelt de Tweede Kamer de initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie om tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor zelfstandige woonruimte weer te verbieden. Ondertussen heeft minister De Jonge een zwakkere wettelijke bescherming van huurders gepubliceerd.

De Woonbond roept de Kamer op voor de initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie te stemmen, maar ook de vijfjaarscontracten voor kamers weer uit de wet te schrappen. Anders bestaat het gevaar dat pandjesbazen gaan verkameren alleen om tijdelijke huurcontracten te kunnen blijven inzetten. Een amendement van SP Kamerlid Sandra Beckerman stelt ook voor de wet zo aan te passen. Via deze route wordt vaste huur en woonzekerheid weer de norm. Lees meer…

Kamermeerderheid tegen tijdelijke verhuur binnen bereik

Op 23 maart behandelde de Tweede Kamer de initiatiefwet ‘Vaste huurcontracten’ van PvdA en de ChristenUnie, waarmee generieke tijdelijke contracten van maximaal twee jaar voor huurwoningen weer worden verboden. Tijdens de behandeling bleek een groot deel van de oppositie, én coalitiepartij D66, de wet te steunen. Het CDA is nog niet zeker van de steun, en wil in ieder geval de garantie dat tijdelijke contracten voor bepaalde doelgroepen ingezet kunnen blijven worden. Dat wordt overigens ook niet verboden met de initiatiefwet tegen de reguliere tijdelijke contracten. Al zijn er ook partijen die dat juist wel willen, omdat ook bij deze contracten onzekere woonsituaties ontstaan. Lees meer…

Hoogleraar ‘sloopt’ sociale huurwoning-ambitie Hugo de Jonge: ‘Aanbod blijft dalen’

Het kabinet heeft de welbekende ambitie om de woningmarkt aan te pakken. Woonminister Hugo de Jonge wil huizen bouwen en betaalbare woningen creëren. Ook voor de sociale huursector. Maar met dat laatste is het helemaal niet zo gunstig gesteld. Integendeel, het aantal sociale huurwoningen blijft dalen, concludeert hoogleraar Johan Conijn.

Zoals dat voor zo’n beetje de hele woningmarkt geldt, kom je ook niet gemakkelijk aan een sociale huurwoning. Integendeel, de wachtlijsten groeien alleen maar. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft ambitieuze plannen betreft de woningmarkt, maar die plannen veranderen klaarblijkelijk niet het dalende aanbod op de sociale huurmarkt. Lees meer…