Huurwoning nieuws week 16

betaalbare huurwoning in Den Haag

Controleer je huurverhoging

Met de online check van de Woonbond controleer je eenvoudig of de huurverhoging die je verhuurder voorstelt aan alle regels voldoet, of dat je die huurverhoging met een bezwaar kunt tegenhouden.

Naast de online check is er een webdossier over de huurverhoging van 2023. Daarin staan de belangrijkste regels en bezwaarredenen uitgelegd. Benieuwd naar alle ins en outs? Die vind je in het boekje ‘Huurprijs en puntentelling 2023/2024’. Met dat boekje kun je controleren of huurprijs, huurprijswijziging en puntentotaal van een woning kloppen. En welke acties je kunt ondernemen als dat niet zo is. Lees meer…

In steeds meer steden een Huurteam

Vraagt je verhuurder te veel huur? Of blijft onderhoud achterwege? Een huurteam geeft advies en helpt om je recht te halen. In navolging van andere steden heeft ook Amersfoort nu een huurteam.

In Amersfoort gaat het nog om een proef, die er kwam op aandringen van de Amersfoortse gemeenteraad. Het team is sinds begin april actief en richt zich specifiek op huurders van particuliere verhuurders. Die kunnen Huurteam Amersfoort inschakelen met vragen over huurprijs, servicekosten en onderhoud. Lees meer…

CDA en VVD willen huurders uitzetten bij verkoop woningen

De VVD en het CDA willen het voor particuliere beleggers met één pand mogelijk maken om het huurcontract te ontbinden wanneer ze de woning willen verkopen. Een forse aantasting van de huurbescherming.

Vreemd genoeg doen ze dit in een wijzigingsvoorstel op de Wet Vaste Huurcontracten, een wetsvoorstel waarmee de PvdA en de ChristenUnie ervoor willen zorgen dat huurders meer woonzekerheid hebben door het gebruik van tijdelijke contracten terug te dringen. Lees meer…