Huurwoning nieuws week 23

Bezwaar huurverhoging na inkomensdaling

Krijg je dit jaar een huurverhoging van 50 of 100 euro, terwijl je inkomen is gedaald?  Check dan of je bezwaar kunt maken. En wist je dat je de huurverhoging nog tot drie jaar na dato kunt laten aanpassen? Als je huurder bent van een gereguleerde (sociale) woning kun je te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging.  Je verhuurder mag daar alleen om vragen als je inkomen boven een bepaalde grens ligt. Lees meer…

Actieplan voor aardgasvrij Groningen

Maak Groningen koploper van de verduurzaming in Nederland. Geef tenminste 35.000 euro extra per woning. Dan kunnen alle woningen worden versterkt, verduurzaamd én van het gas gehaald.

Tot deze aanbeveling komen de gezamenlijke woningcorporaties en huurdersorganisaties in het Groningse aardgasgebied. Ze zijn in mei met elkaar de wijken ingegaan om de wensen van de huurders te peilen. Nog voor de zomer presenteren ze het Kr8-woon-actieplan aan staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw. Lees meer…

Veel huishoudens in energiearmoede uitgesloten voor energietoeslag

Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening maakte geen aanspraak op de energietoeslag die gemeenten verstrekt hebben. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. Het rapport is gebaseerd op 902 unieke meldingen van huurders. 60% van deze melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-, terwijl zij dit juist nodig hadden. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden. Lees meer…

Slecht onderhoud, toch een huurverhoging?

Kun je met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli als je sociale huurwoning slecht wordt onderhouden?

Per 1 juli van dit jaar krijgen veel huurders weer een huurverhoging. Maar wat als je sociale huurwoning slecht wordt onderhouden. Kun je de huurverhoging dan met succes weigeren?  

Slecht onderhoud is géén geldige reden om de jaarlijkse huurverhoging te weigeren. Aan slecht onderhoud kun je wel iets anders doen. Bij verschillende soorten gebreken kun je de Huurcommissie vragen de huur te verlagen. Dat kan ieder moment van het jaar. Huurverlaging vanwege slecht onderhoud staat dus los van bezwaar maken tegen de huurverhoging. Lees meer…

Wil je meer weten over verschillende soorten huurkosten? Lees hier meer…