Huurwoning nieuws week 24

Huurders en Woonbond in actie tegen woekerhuren

Met een nieuwe campagne bindt de Woonbond de strijd aan tegen woekerhuren. De enorme groei van de vrije huursector heeft tot een explosie aan huurprijzen geleid. Hierdoor staan huurders en woningzoekenden met de rug tegen de muur, daarom moet de vrije sector gereguleerd worden.

In zes jaar tijd groeide de private vrije huursector met 96%, bijna een verdubbeling. Vooral in het dure segment boven de € 1.000,- was de stijging enorm. Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: “Door het tekort aan sociale huurwoningen en het feit dat een koopwoning voor veel mensen onbereikbaar is geworden, hebben woningzoekenden vaak geen andere keuze dan een torenhoge huur te betalen in de vrije sector. Een huurprijs die niet in verhouding staat met de kwaliteit van de woning.”

De ministerraad stelde vandaag het wetsvoorstel ‘Betaalbare Huur’ van minister Hugo de Jonge vast. Deze wet reguleert deels de vrije sector, maar gaat niet ver genoeg om de problemen op te lossen. De Woonbond wil dat een groter deel van de vrije sector gereguleerd wordt door het puntenstelsel door te trekken naar 250 punten. Ook moet het voor bestaande huurcontracten gelden in plaats van alleen voor nieuwe. Lees meer…

Huurverlaging gekregen van je corporatie?

Tienduizenden corporatiehuurders met een laag inkomen en een huur boven de 575 euro kregen dit jaar huurverlaging. Omdat een lagere huur ook betekent dat je huurtoeslag moet worden aangepast, heeft de wetgever beslist dat corporaties de verlaagde huurprijs aan de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst moeten doorgeven. Om te voorkomen dat huurders later met een terugvordering te maken krijgen.

Belangrijk: als je huurverlaging krijgt, ga je er altijd op vooruit.  Je hebt weliswaar recht op iets minder toeslag, maar dit doet nooit je huurverlaging teniet. Lees meer…

Tekort huurhuizen vrije sector stijgt snel

Het kabinet is voorlopig niet van plan om de huurplannen te wijzigen, hoewel het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije sector snel afneemt. Projectontwikkelaars, beleggers en verhuurders zeggen dat de nieuwe kabinetsplannen contraproductief werken: er komen minder, in plaats van meer huurhuizen op de markt.

Maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is het hier niet mee eens. “Ik snap de zorgen over de dip in de bouw, maar we zijn het over een aantal punten niet eens.” Hij denkt dat het dalende aantal huurwoningen in de vrije sector onder meer komt door de hoge rente. Het is daardoor voor beleggers te duur om nieuwe bouwprojecten te beginnen. Lees meer…