Huurwoning nieuws week 28

sociale huurwoning Ijburg

Pauzestand Tweede Kamer belemmert aanpak wooncrisis

De Woonbond roept de Tweede Kamer op om onder meer de Wet Betaalbare huur snel te behandelen en niet uit te stellen. Door de val van het kabinet dreigt de aanpak van de wooncrisis te verzanden. ‘Huurders en woningzoekenden kunnen niet wachten op verkiezingen en een lang formatieproces,’ schrijft Woonbonddirecteur Zeno Winkels in een brief aan de Kamerleden. ‘Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis.’

De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat huurders in de vrije sector een prijs betalen die redelijk is ten opzichte van de kwaliteit van de woning. Tot nu toe betalen zij maandelijks torenhoge woekerhuren die niet in verhouding staan. Meer over deze wet lees je in dit achtergrondartikel. Lees meer…

Huurders gezocht voor proefproces gluurverhoging

De Woonbond zoekt huurders die willen deelnemen aan een proefproces dat duidelijkheid moet geven over financiële compensatie voor de gluurverhoging.  

Afgelopen december bevestigde de Hoge Raad eerdere uitspraken van lagere rechters: van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 had de Belastingdienst géén informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders mogen geven. Helaas hebben rechters nog steeds geen oordeel gegeven over een eventuele financiële compensatie. Het is dus nog steeds onzeker of de Belastingdienst schadevergoeding moet betalen aan huurders.  Lees meer…

66 nieuwe sociale huurwoningen op IJburg

Woningcorporatie Stadgenoot heeft 66 sociale huurwoningen aan de IJburglaan opgeleverd. De woningen zijn vooral bedoeld voor kleine gezinnen en één- en tweepersoonshuishoudens.

De eerste bewoners kregen de sleutels van hun nieuwe woning gisteren uitgereikt. Het nieuwe woongebouw is flexibel in te delen. De installaties kunnen makkelijk verplaatst worden, waardoor ook de indeling van de woningen kan worden gewijzigd.

Het gebouw staat op de kop van het Haveneiland West. Op het dak is een tuin aangelegd die regenwater opneemt en vasthoudt. Het overtollige water wordt via een bufferkelder van de parkeergarage afgevoerd naar het riool. In het complex komt ook een broedplaats voor kunstenaars. Lees meer…