header image

Een woning niet of nauwelijks bewonen

Het is niet wenselijk dat huurders een lange tijd niet in hun (sociale huurwoning) verblijven. Dit komt voor als de huurder tijdelijk in het buitenland woont, of zonder het te melden gaat samenwonen. De huurder heeft in dit geval niet het hoofdverblijf in de woning. De woning wordt niet of nauwelijks bewoont. Dat zorgt ervoor dat huurhuizen leeg blijven staan, terwijl iemand op de wachtlijst hier recht op heeft. Wat kunnen verhuurders en woningcorporaties hieraan doen?

Wat zegt de wet over niet of nauwelijks bewonen?

Er zijn geen regels in de wet opgenomen over het bewonen van een woning. Wettelijk gezien ben je dus niet verplicht om in een woning te wonen. Maar er zijn wel regels over het gebruik van de woning: een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Een goede huurder bewoont zijn woning, en houdt deze niet onnodig bezet. Wat een goed huurder precies is, wordt vaak omgeschreven in de huurovereenkomst die de worningcorporatie sluit met de huurder.

Bij veel verhuurders wordt gewerkt met een modelhuurcontract. Corporaties passen dit model naar eigen inzicht aan. Vaak staat in het huurcontract dat de woning feitelijk bewoond moet worden. Anders kan een woningcorporatie of verhuurder de huur opzeggen.

Mogen corporaties en verhuurders controleren of je ergens woont?

In principe hebben corporaties niet het recht om huiscontroles uit te voeren. Maar corporaties en verhuurders krijgen bij het niet bewonen van een woning mogelijk signalen van buren of omwonenden. Het staat verhuurders vrij om de melding te onderzoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door contact op te nemen met de huurder of door het elektriciteitsverbruik na te gaan. Bij twijfel krijgt de huurder de kans om aan te tonen dat deze er wel degelijk woont.

Bewijslast en gevolgen

Wanneer de woningcorporatie of verhuurder vermoedt dat de huurder de woning niet of nauwelijks bewoont, moet de huurder aantonen dat deze wel degelijk de woning bewoont. Je moet dan dus bewijzen tonen. Wanneer je geen bewijzen kunt tonen, mag de woningcorporatie of verhuurder aannemen dat de huurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst. In zo’n geval kan de huurovereenkomst eenzijdig opgezegd worden. De verhuurder kan dan ontruiming van de woning aanvragen bij de rechter.

Word je je huis uitgezet als je een huis niet bewoont?

In principe kan de verhuurder bij de rechter vragen om over te gaan tot huisuitzetting. Het komt in de praktijk wel eens voor dat een huis wordt ontruimd omdat er niemand woont. Jaarlijks worden honderden gezinnen het huis uitgezet wegens woonfraude.

Er is sprake van woonfraude als bijvoorbeeld een woning als kantoor of hotel wordt gebruikt in plaats van woning. Of als er andere personen wonen dan de huurder (en diens gezin). Ook is er sprake van woonfraude als de woning langere tijd niet bewoond wordt. In hoeveel gevallen dit tot huisuitzetting heeft geleid, is niet bekend.