header image

Gevolgen van huurfraude

Woonfraude en huurfraude zijn verboden in Nederland. Dat heeft vooral te maken met de gevolgen ervan. Huurfraude ontwricht namelijk de samenleving. Je zou misschien denken dat alleen de verhuurder last heeft van de gevolgen, maar eigenlijk ondervindt iedereen die een woning zoekt hinder van huurfraude. Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij?

Lange wachtlijsten

Wie in Nederland een (sociale) huurwoning wil huren, moet zich hiervoor inschrijven. In ons land kennen we een woonruimteverdeelsysteem. Daarbij gelden regels, die ervoor moeten zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Daarom kan het zijn dat een woningzoekende jaren moet wachten tot deze aan de beurt is om een woning te huren. De wachtlijsten in Nederland zijn lang. Soms staan mensen al jaren ingeschreven.

Wanneer iemand onterecht een woning bezet houdt, zorgt dit ervoor dat de wachtlijst steeds langer wordt. Er komen steeds meer woningzoekenden bij, terwijl woningen onterecht bezet worden gehouden. Terwijl anderen illegaal ‘voordringen’ in de rij, wordt de nood steeds hoger.

De leefbaarheid wordt aangetast

Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in de buurt. In de trappenhuizen vindt veel rumoer plaats, of het is een in- en uitgaan van onbekende personen bij een woning. Dat kan zorgen voor overlast. Ook wanneer er een illegale hennepplantage wordt opgericht in een huurwoning, zullen de buren daar hinder van ondervinden. De omwonenden ervaren stank- en wateroverlast. Soms is zelfs de veiligheid in het geding. Bij een hennepplantage kan kortsluiting of oververhitting ontstaan. Dat kan leiden tot brand, met alle gevolgen van dien.

Woonfraude kost veel geld

Woonfraude en huurfraude kosten de gemeenschap veel geld. De gemeente moet namelijk mensen inzetten om de huurfraude te bestrijden. De politie moet komen opdraven voor overlast. De woningcorporatie moet een afdeling opzetten om de fraude aan te pakken. Dat wordt allemaal van gemeenschapsgeld betaald. Geld van u en ik. Woonfraude kost erg veel geld, en dus ook erg veel geld van de gemeenschap. Eerlijke Nederlanders betalen voor fraudeurs die iedere keer weer de randjes van de wet op zoeken.

Huurfraude is niet acceptabel

Huurfraude is niet acceptabel. Het is niet normaal. Het is niet iets wat ‘erbij hoort’, of wat alleen lastig is voor de verhuurder. Daarom stimuleert de overheid woningcorporaties en gemeenten actief om ermee aan de slag te gaan. De overheid weet dat huurfraude een goed en sociaal leefklimaat in buurten en wijken in de weg staat. Daarom wordt er geld vrijgemaakt om fraudeurs die de wet overtreden en de regels voor woonruimteverdelen aan de laars lappen, aan te pakken.

Verdenk jij huurfraude of woonfraude? Maak je zorgen dan kenbaar bij de gemeente of de politie. Spreek de woningcorporatie of de verhuurder aan. Door samen een punt te maken van huurfraude, pakken we dit verschijnsel effectief aan.