header image

Overbewoning

Wanneer er te veel mensen in één huurwoning wonen, kan er sprake zijn van overbewoning. Dat gebeurt wanneer het aantal bewoners van de woning zo groot is, dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. In deze gevallen kan de gemeente ingrijpen. Op last van de burgemeester kan dan besloten worden dat enkelingen de woning zullen moeten verlaten.

Wat is overbewoning?

Overbewoning komt voor wanneer er zoveel mensen in een woning wonen, dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico bestaat. Daar zijn geen harde normen voor: het wordt met het gezond verstand bepaald. Wanneer een woning maar een klein aantal vierkante meters telt, is het logisch dat hier geen groot aantal personen kan wonen. Een mens heeft ruimte nodig om te leven en om te wonen. Overbewoning zorgt ervoor dat er onmenselijke situaties ontstaan.

Niet alle woningen waarvan de zogenaamde woningsbezettingsnorm wordt overschreden, worden overbewoond. De veiligheids- of gezondsheidssituatie is leidend in deze gevallen. Of er sprake is van overbewoning, wordt bepaald door de gemeente.

Hoe weet de gemeente of er overbewoning plaatsvindt?

De gemeente doet bij vermoedens van overbewoning onderzoek. De gemeente kijkt dan of er gronden zijn om overbewoning te constateren. Dat kan gebeuren door eerst te kijken wie er is ingeschreven in de woning. Ook kan er een verkennend onderzoek ter plaatse plaatsvinden. Ook houdt de politie een oogje in het zeil. Daarnaast werkt de gemeente samen met lokale partners, zoals woningcorporaties. De gemeente kan de woning controleren vanuit veiligheidsoverwegingen.

Daarnaast kunnen buren en omwonenden bij overlast een melding maken bij de woningcorporatie, de politie of de gemeente. Bij een eventuele controle kan dan worden vastgesteld dat er meer mensen in de woning verblijven dan verantwoord is.

Consequenties overbewoning

Wanneer er overbewoning wordt geconstateerd, zal de gemeente ingrijpen. Dit kan gebeuren met een zogenaamde overbewoonverklaring. De gemeente zelf kan, maar hoeft niet, degene te zijn die de overbewoonverklaring invult. Ook de politie kan besluiten dat er te veel mensen in een woning wonen. In vrijwel alle gevallen wordt de gemeente op de hoogte gebracht van overbewoning.

Overbewoning wordt gezien als een vorm van huurfraude, omdat er maar een aantal vierkante meters verhuurd wordt. Een huurder moet van tevoren opgeven met hoeveel personen deze de woning zal betrekken. Daarbij worden kinderen vaak ook meegeteld. Een woningcorporatie of een verhuurder kan besluiten dat een woning niet geschikt is voor het aantal mensen dat de woning zal betrekken, en het verzoek tot verhuur afwijzen. Wanneer er meer personen verblijven dan vooraf gemeld, is er sprake van fraude.

Fraude is altijd een reden om een contract te ontbinden.

Consequenties

Het illegaal onderverhuren kan dus vergaande consequenties hebben. De verhuurder kan zijn verblijfplaats kwijtraken. Daarom is het verstandig om zich eerst te bezinnen, alvorens te beginnen.