header image

Huurfraude herkennen

Het is de bedoeling dat iedereen die een huis huurt, deze woning ook echt gebruikt om zelf in te wonen. Toch komt het regelmatig voor dat woningen voor andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om criminele activiteiten te ontplooien, of alleen als brievenbusadres. Daardoor blijft de woning bezet voor iemand die wél echt een woning nodig heeft om erin te wonen. Dat is onwenselijk. En het is verboden: het is een vorm van huurfraude. Hoe weet je nu of je met huurfraude te maken hebt?

Wat is huurfraude?

Huurfraude (of: woonfraude) is de term die we gebruiken voor het onrechtmatig gebruiken van een woning. Een huurwoning is bedoeld om erin te wonen en niets anders. Zo kan een bedrijf vestigen in een huurwoning huurfraude zijn. Maar ook de woning illegaal onderhuren is een vorm van huurfraude. Andere vormen van huurfraude zijn:

  • Het gebruiken van een huurwoning voor illegale activiteiten, zoals de verkoop van drugs of prostitutie;
  • Het gebruiken van een huurwoning als postadres, zonder er zelf te wonen. Bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude;
  • Het niet bewonen van een woning. Dit komt bijvoorbeeld voor als iemand bij de gemeente doorgeeft hier te wonen, terwijl deze in werkelijkheid nog bij een ex-echtgenoot verblijft;
  • Woningruil zonder toestemming.

Hoe herken je huurfraude?

Huurfraude is niet lastig te herkennen. Wanneer er nooit iemand in de woning is te zien, of als er juist steeds wisselende, onbekende mensen in de woning aanwezig zijn, kan er sprake zijn van huurfraude. Vaak komt hierbij ook overlast kijken. Mensen zijn tot midden in de nacht aan het rommelen in een woning, vaak om illegale activiteiten voor te bereiden.

Wanneer een brievenbus vol is, en nooit wordt leeggehaald, kun je daar je bedenkingen bij hebben. Het kan ook zijn dat de brievenbus wel regelmatig wordt geleegd, maar door verschillende (onbekende) personen. Na het legen van de brievenbus vertrekken de personen direct weer, zonder de woning in te gaan.

Krijgt iemand veel bezoek en staat deze vaak naar een paar minuten weer buiten? Dan kan ook dat wijzen op huurfraude. Misschien heb je je buurman of buurvrouw nog nooit ontmoet en wil deze ook niet aangesproken worden. Een goede huurder zal zijn buren niet ontwijken. Het is ook verdacht als er op eens ‘s nachts verhuisd wordt.

Brand er nooit licht in de woning, zijn de gordijnen altijd dicht, of zijn de ramen zelfs dichtgeplakt? Dan is er een kans dat anderen niet mogen weten wat er in de woning gebeurt. Het kan dan zijn dat er huurfraude wordt gepleegd. Wanneer je ook vreemde geluiden hoort en een vreemde lucht ruikt, is het helemaal zaak om snel melding te maken bij de politie. Dat kan duiden op de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

Maak je zorgen kenbaar

Maak je zorgen kenbaar bij de eigenaar van het pand, bij de gemeente of bij de politie. Zeker als je overlast ervaart van de activiteiten bij de buren, kun je hiervan de politie op de hoogte stellen. De gemeente is belast met de taak huurfraude, woningfraude en bijbehorende overlast aan te pakken. Woonfraude is immers voor niemand wenselijk en het werkt ontwrichtend voor de maatschappij.