header image

Te hoge huurprijs of stijging huurprijs

Vind je dat je huur te hoog is? Zijn er gebreken in de woning die het woongenot aantasten? Of verhoogt de verhuurder de huurprijs, terwijl je inkomen daalt? Dan kun je vragen om de huurprijs te laten beoordelen. De Huurcommissie beoordeelt dan of de gevraagde huurprijs wel bij (de staat van) de woning past. Ook kan het zijn dat er aan de zijde van de huurder iets is veranderd, waardoor deze eigenlijk recht heeft op een lagere huur.

Beoordeling huurprijs in de eerste zes maanden

Wie minder dan een halfjaar in een huurwoning woont, op kamers woont, of een woonwagen of een standplaats huurt, kan de Huurcommissie de huurprijs laten beoordelen. De commissie bekijkt dan of de gevraagde huurprijs terecht is. De Huurcommissie berekent de maximale prijs voor de woning, kamer, woonwagen of standplaats. Ook wordt daarbij gekeken naar achterstallig onderhoud en eventuele gebreken aan de woonruimte.

Hetgeen dat wordt beoordeeld, is de aanvangshuurprijs. Wie een huurcontract van maximaal twee jaar heeft, kan ook binnen een halfjaar de huurprijs laten beoordelen. Kijk in de voorwaarden van het contract om erachter te komen wat voor soort contract je hebt.

Mogelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken

Misschien heeft de huurwoning allerlei gebreken. Het is raadzaam om deze gebreken dan door te geven aan de verhuurder. Het best kun je dit per brief doen. Repareert de verhuurder deze niet? Of reageert de verhuurder niet op de brief? Dan kun je de Huurcommissie vragen de huur te verlagen.

Huurverlaging komt alleen voor bij ernstige gebreken. Je moet de gebreken ook eerst schriftelijk aan de verhuurder hebben gemeld. Geef in de brief aan dat de verhuurder zes weken de tijd krijgt om te reageren en de problemen op te lossen. Wanneer de verhuurder het probleem niet oplost, kun je de Huurcommissie inschakelen.

Stijging huurprijs

Wanneer de huur extra is verhoogd, terwijl je inkomen is gedaald, kun je de verhuurder vragen om de extra huurverhoging terug te draaien. Dat kan alleen voor de laatste twee huurverhogingen. De voorwaarde is dat de huurverhoging minimaal 4 procent moet zijn, of dat het huishoudinkomen is gedaald tot onder 43.574 euro. Dit komt voor als iemand uit je huishouden is verhuisd, of als je minder bent gaan verdienen.

Huurwoningen in de vrije sector

Een beoordeling door de Huurcommissie kan gebeuren bij woningen in de sociale sector, maar ook in de vrije sector. Dat houdt in dat zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders met een beoordeling te maken kunnen krijgen. Voor de vrije sector geldt dat de woning alleen mag worden beoordeeld, als deze maximaal 764 euro kost. Alles wat daarboven is, is niet geschikt voor beoordeling van de Huurcommissie.

Wanneer kan de Huurcommissie geen beoordeling doen?

De Huurcommissie kan in een aantal gevallen de huurprijs niet beoordelen:

  • Als je een vast huurcontract hebt en het verzoekschrift na meer dan zes maanden van het huurcontract hebt ingediend;
  • Als je een tijdelijk huurtcontract hebt en je het verzoekschrift meer dan zes maanden na afloop van het contract hebt ingediend;
  • Als je een tijdelijk huurcontract hebt met een looptijd van langer dan twee jaar;
  • Als je maar kort huurt;
  • Als je de woning huurt op grond van de Leegstandswet en de ruimte eigenlijk bestemd is voor de verkoop.

De Huurcommissie kan de huurprijs alleen beoordelen als je voor de eerste keer een huurcontract met de verhuurder tekent voor de woonruimte waar je nu in woont.